Tie­to­vi­sa 11.12.

Kysy­myk­set 1.    a) Mikä on lute­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa adven­tin väri? b) jou­lun väri 2.    Min­kä nimi­nen on tie­na­po­jis­sa täh­den­pyö­rit­tä­jä? 3.    Mis­sä on jou­lu­lau­lun mukaan tont­tu­jen koti­ko­lo? 4.    Mikä jär­jes­tö  toi Suo­meen advent­ti­ka­lan­te­ri -perin­teen? 5.    Minä vuon­na Yle aloit­ti jou­lu­ka­len­te­ri -ohjel­mat? a) 1963, b) 1966, c) 1969, d) 1972 6.    Kenen idea oli alun­pe­rin se, että jou­lu­puk­ki…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus