Pää­mi­nis­te­riä tapaa­mas­sa

Moona Sääskilahti kättelemässä pääministeri Juha Sipilää. Seuraavana jonossa Kalle Södö.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Moo­na Sääs­ki­lah­ti ja Kal­le Södö Iin Oja­ky­län kou­lus­ta oli­vat tiis­tai­na muka­na Suo­men las­ten itse­näi­syys­juh­las­sa Hel­sin­gin Sää­ty­ta­lol­la. Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton, lap­sia­sia­val­tuu­te­tun ja val­tio­neu­vos­ton kans­lian Suo­mi 100 -orga­ni­saa­tion jär­jes­tä­mään juh­laan kut­sut­tiin kak­si 10-vuo­tias­ta las­ta jokai­ses­ta Suo­men kun­nas­ta. Iis­sä oppi­lail­le oli ker­rot­tu, että kysei­sel­le vie­rai­lul­le osal­lis­tu­vat vali­taan hake­muk­sen perus­teel­la. –  Kuu­lin mum­mol­ta, että Kal­le on menos­sa johon­kin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus