Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 17.1.2021

Kysy­myk­set

 1. Mil­lä aurin­ko­kun­tam­me pla­nee­tal­la on eni­ten kuita?
 2. Mit­kä kak­si maa­ta kiis­te­le­vät Vuo­ris­to-Kara­ba­hin omistuksesta?
 3. Mikä on Väli­me­ren toi­sek­si suu­rin saari?
 4. Mikä van­ha pituus­mit­ta on saa­nut nimen­sä sii­tä, kuin­ka kau­as kuu­luu koi­ran haukku?
 5. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä säh­köi­set flip­pe­rit tuli­vat käyt­töön maa­il­mas­sa? a) 1930‑l., b) 1940‑l., c) 1950‑l., d) 1960‑l.
 6. Mikä on ainoa lin­tu, joka osaa len­tää takaperin?
 7. Min­kä jär­ven las­ku­jo­ki on Kuivajoki?
 8. Kenen edes­men­neen kunin­kaal­li­sen suku­ni­mi oli Spencer?
 9. Kenen maa­jouk­kue­hiih­tä­jän kans­sa Kert­tu Nis­ka­nen on naimisissa?
 10. Mis­tä maas­ta ovat peräi­sin Maru­ti-nimi­set autot? a) Ete­lä-Korea, b) Intia, c) Japa­ni, c), d) Kiina

Vas­tauk­set

 1. Satur­nuk­sel­la
 2. Arme­nia ja Azerbaidzan
 3. Sar­di­nia
 4. Penin­kul­ma (Penin kuuluma)
 5. a) 1930‑l.
 6. Koli­bri
 7. Oijär­ven
 8. Prin­ses­sa Dianan
 9. Juho Mik­ko­sen
 10. b) Intias­ta