Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 8.2.2021

Kysy­myk­set

1. Ket­kä kol­me Suo­men pre­si­dent­tiä ovat opis­kel­leet Oulun Lyseossa?

2. Mikä on Kit­kan viisas?

3. Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan auro­ra borealis?

4. Mis­tä tun­ne­taan Was­hing­ton Pos­tin toi­mit­ta­jat Bob Woodward ja Carl Bernstein?

5. Mon­ta­ko hovioi­keut­ta on Suo­mes­sa? a) 4, b) 6, c) 8, d) 10

6. Mis­sä tilan­tees­sa on mer­kit­tä­väs­sä osas­sa kustos?

7. Mil­tä Poh­jois-Poh­jan­maan paik­ka­kun­nal­ta on jouk­kue len­to­pal­lon nais­ten mestaruusliigassa?

8. Mikä on Egyp­tin valuutta?

9. Kuka teki 1970-luvul­la suo­si­tuk­si iskel­män Mombasa?

10. Myto­maa­ni on a) valeh­te­li­ja b) varas­te­li­ja, c) tap­pe­li­ja, d) kiusantekijä

 

Vas­tauk­set

1. K.J. Ståhl­berg, Kyös­ti Kal­lio, Mart­ti Ahtisaari

2. Koil­lis­maa­lai­nen muikku

3. Revon­tu­let

4. Pal­jas­ti­vat Water­ga­te-Skan­daa­lin USA:ssa

5. b) 6

6. Väi­tös­ti­lai­suu­des­sa

7. Kuusa­mos­ta

8. Egyp­tin punta

9. Tais­ka (Han­ne­le Kaup­pi­nen os. Suominen)

10. a) valehtelija