Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 7.6.2020

1. Kuka Suo­men pre­si­dent­ti jou­tui eri­koi­seen väli­koh­tauk­seen loka­kuus­sa 1930 ja mikä oli tapaus?
2. Kenen suo­ma­lai­set olym­pia­ki­sois­sa hiih­tä­mä mita­liai­ka aika on a) 3.33.33, b) 41.57,64?
3. Kuka San­na Mari­nin hal­li­tuk­sen minis­te­ri on väi­tel­lyt tohtoriksi?
4. Mis­sä asias­sa usa-lai­nen Wil­liam Kemm­ler (1860–1890) sai kysee­na­lai­sen kun­nian olla ensim­mäi­nen maailmassa.
5. Minä vuon­na nykyi­nen val­mius­la­ki sää­det­tiin? a) 2006, b) 2008, c) 2012, d) 2016
6. Kei­tä ovat Mau­no Poik­ki­mä­ki, Veik­ko Rii­hi­mä­ki, Onni Saas­ta­moi­nen ja Pent­ti Turpeinen?
7. Mikä sana yhdis­tää jää­kiek­ko­va­rus­teen onkimiseen?
8. Min­kä 1960-luvun alun muo­dik­kaan tans­sin his­to­ri­aan liit­tyy olen­nai­ses­ti lau­la­ja Checker?
9. Mitä sanaa käy­te­tään eri­tyi­ses­ti laki­kie­les­sä, kun puhu­taan esi­nees­tä, jota on käy­tet­ty lyömäaseena?
10. Kuin­ka usein aurin­ko pyö­rii itsen­sä ympä­ri? a) ker­ran vuo­ro­kau­des­sa, b) ker­ran vii­kos­sa, c) ker­ran kuus­sa d) ker­ran vuodessa

Vas­tauk­set
1. K.J. Ståhl­berg ja hänen puo­li­son­sa, jot­ka Lapuan liik­keen kan­nat­ta­jat kyy­dit­si­vät Hel­sin­gis­tä Joensuuhun
2. a) Veik­ko Haku­li­nen 1952, b) Juha Mie­to 1980
3. Maria Ohisalo
4. Ensim­mäi­nen säh­kö­tuo­lis­sa teloitettu
5. c) 2012
6. Pih­ti­pu­taal­la v. 1969 sur­ma­tut poliisit
7. Koho (tuo­te­merk­ki)
8. Twis­tin ”Let’s Twist Again”
9. Astalo
10. c) ker­ran kuussa