Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 31.7.2023

Kysy­myk­set

1. Lää­nit hal­lin­toa­luei­na on lak­kau­tet­tu. Kuka oli Oulun lää­nin vii­mei­nen maaherra?

2. Mon­ta­ko kei­laa on mölökky-pelissä?

3. Kuka olut­merk­ki­nä­kin tun­net­tu ken­raa­li joh­ti Ruot­sin jouk­ko­ja Kol­jon­vir­ran taistelussa?

4. Mis­sä teh­tä­väs­sä toi­mii Linus Thor­vald­sin isä Nils Thorvalds?

5. Min­kä sor­tin kuu­lui­suus on Paa­va­li Jump­pa­nen? a) jal­ka­pal­loi­li­ja, b) tai­de­maa­la­ri, c) pia­nis­ti, d) raviohjastaja

6. Kuka Suo­men pre­si­dent­ti lopet­ti ns. Mänt­sä­län kapi­nan v. 1932?

7. Min­kä nimi­nen kuo­ro­lau­lua har­ras­ta­va apu­lai­nen on komi­sa­rio Palmulla?

8. Kuka nais­hen­ki­lö on Viron pääministeri?

9. Min­kä maa­lai­nen tans­si on hambo?

10. Min­kä maa­lai­nen pis­too­li­merk­ki on Glock? a) englan­ti­lai­nen, b) itä­val­ta­lai­nen, c) sak­sa­lai­nen, d) ruotsalainen

Vas­tauk­set

1. Eino Siuruainen

2. Kak­si­tois­ta

3. San­dels

4. Euro­par­la­men­taa­rik­ko­na

5. c) pianisti

6. P.E. Svinhufvud

7. Kok­ki

8. Kaja Kallas

9. Ruot­sa­lai­nen

10. b. Itävaltalainen