Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 30.5.2021

Kysy­myk­set 

 1. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä Pet­ri Pykä­lä kir­joit­taa jännitysromaaneja?
 2. Min­kä nimi­nen on jal­ka­pal­lon nais­ten SM-liiga?
 3. Mit­kä kol­me maa­ta tun­nus­ti­vat ensim­mäi­se­nä Suo­men itsenäisyyden?
 4. Min­kä monen lap­si­per­heen piha­tuot­teen toi Suo­meen Acton Fin­land ja on nyt mer­kit­tä­vä viejä?
 5. Mikä on vii­mei­sin kun­ta Suo­mes­sa, joka käyt­ti nimes­sään maa­lais­kun­ta-sanaa? a) Rova­ni­men mlk., b) Piek­sä­mäen mlk., c) Jyväs­ky­län mlk., d) Kuo­pion mlk.
 6. San­na Mari­nin hal­li­tuk­ses­sa on kak­si lin­tua ja yksi kas­vi. Mitkä?
 7. Min­kä uskon­non ruo­ka­kult­tuu­riin kuu­luu ter­mi kosher?
 8. Minä kylän nuo­ru­kais­ten kans­sa Juko­lan vel­jek­set jou­tui­vat usein tappeluihin?
 9. Min­kä avoim­muut­ta tar­koit­ta­van sanan toi kaik­kien tie­toon Mihail Gorbatshov?
 10. Mitä kul­ku­vä­li­net­tä Lam­borg­hi­nin teh­tail­la val­mis­tet­tiin alun­pe­rin v. 1972 saak­ka? a) moot­to­ri­pyö­rä, b) moot­to­ri­ve­ne, c) mopo, d) traktori

Vas­tauk­set

 1. Ilk­ka Remes
 2. Kan­sal­li­nen liiga
 3. (Neuvosto)Venäjä, Rans­ka, Ruotsi
 4. Tram­po­lii­nin
 5. Jyväs­ky­län mlk.
 6. Kris­ta Kiu­ru, Timo Harak­ka, Jari Leppä
 7. Juu­ta­lai­suu­den
 8. Tou­ko­lan kylän
 9. Glas­nost
 10. d) trak­to­ri