Hau­Pan nai­sil­le har­mit­ta­va tap­pio Raumalta

Vii­kon­lo­pun vie­ras­pe­lis­tä Rau­man Pal­lo-Iiro­ja vas­taan ei läh­te­nyt pis­tei­tä Hau­ki­pu­taal­le vie­tä­väk­si. Tasai­nen otte­lu päät­tyi lopul­ta 2–1 (1–1) koti­jouk­ku­een hyväksi.

Otte­lun ensim­mäi­nen jak­so oli enim­mäk­seen Hau­Pan hal­lin­taa. Vie­ras­jouk­kue sai raken­nel­tua hyök­käyk­siä ja pidet­tyä pal­loa, mut­ta koti­jouk­kue P‑Iirojen onnis­tui kui­ten­kin pitää vie­raat mel­ko hyvin vaa­ral­li­sem­mil­ta maalipaikoilta.

Otte­lun 34. minuu­til­la Pal­lo-Iiro­jen Wil­ma Aho­la onnis­tui ohit­ta­maan Hau­Pan puo­lus­tuk­sen ja siir­si koti­jouk­ku­een 1–0 joh­toon. Täs­tä kui­ten­kin lan­nis­tu­mat­ta vie­ras­jouk­kue jat­koi pai­nos­ta­mis­taan ja jo muu­ta­man minuu­tin jäl­keen tasoi­tus saa­tiin aikai­sek­si. Hau­Pan Emi­lia Oksas­ta rikot­tiin ran­gais­tusa­lu­eel­la, min­kä jäl­keen Anni Kont­ti­nen lau­koi 1–1 tasoi­tus­maa­lin ran­gais­tus­pot­kus­ta. Tauol­le siir­ryt­tiin näis­sä lukemissa.

Toi­sel­la jak­sol­la koti­jouk­kue nos­ti sel­väs­ti pää­tään ja pää­si­kin enem­män pelin hal­lin­taan. Pal­lo-Iirot hyök­kä­si­vät aggres­sii­vi­ses­ti ja hei­dän onnis­tui luo­da useam­min vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta Hau­pa­lais­ten maa­lin edus­tal­le. Kun 68 minuut­tia oli pelat­tu, Mira Pärs­si­nen siir­si Pal­lo-Iirot 2–1 joh­toon kul­ma­pot­kun jäl­ki­ti­lan­tees­ta. Muu­ta­man ker­ran Hau­Pan onnis­tui pääs­tä vie­lä hyvil­le maa­li­pai­koil­le ja kol­ku­tel­la vas­tus­ta­jan maa­li­tolp­pia, mut­ta pis­teet jäi­vät lopul­ta Raumalle.

Pää­val­men­ta­ja Ant­ti Kui­va­mä­ki har­mit­te­li vierastappiota.

– Kak­si­ja­koi­nen peli. Ensim­mäi­nen jak­so oli mei­dän hal­lin­nas­sam­me, toi­sel­la jak­sol­la vas­tus­ta­ja tuli tuo­reil­la jaloil­la ja hal­lit­si peliä. Vaih­dois­ta saim­me hyvin lisää ener­gi­aa ken­täl­le, mut­ta vas­tus­ta­ja oli parem­pi molem­pien maa­lien edes­sä. Pis­tei­tä ei tule, kun ei onnis­tu­ta maa­lin­teos­sa. Täl­lä het­kel­lä onni­kaan ei ole puolellamme.

Hau­Pan nais­ten kausi jat­kuu ensi vii­kol­la kotiot­te­lul­la, kun vas­taan aset­tuu VJS Van­taal­ta. Otte­lu pela­taan Län­si­tuu­len teko­nur­mel­la sun­nun­tai­na 6.6. klo 14.

Olga Haa­ta­ja