Ran­ta­poh­jan tietovisa

Kysy­myk­set

1. Mikä Rau­li Bad­dind Somer­joen sanoil­taan eri­koi­nen vauh­di­kas bii­si nousi lis­tayk­kö­sek­si kesäl­lä 50 v. sitten?

2. Min­kä viik­sek­kään roo­li­hah­mon näyt­te­li­jä­nä tun­ne­taan englan­ti­lai­nen David Suchet

3. Kuka kuu­lui­sa nai­nen teki Mari­me­kon tun­ne­tuk­si USA:ssa osta­mal­la seit­se­män asustetta?

4. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nykyi­sin Abessinia?

5. Mis­sä lajis­sa Ran­ta­poh­jan edes­men­nyt pää­toi­mit­ta­ja Vie­no Väliah­de on saa­nut kol­me SM-mita­lia? a) pituus­hyp­py, b) kuu­lan­työn­tö, c) pika­juok­su, d) kestävyysjuoksu

6. Mil­lä kan­san­omai­sel­la nimel­lä tun­ne­taan käenkaali?

7. Mis­sä maas­sa on Napo­leo­nin häviös­tä tun­net­tu Water­loon kylä?

8. Mon­ta­ko pape­riark­kia on yksi riisi?

9. Miten kir­joi­te­taan mor­se-aak­ko­sil­la SOS?

10. Min­kä­lais­ten meno­pe­lien val­mis­ta­ja­na tun­ne­taan USA-lai­nen Peter­bilt? a) kuor­ma-auto­jen, b) suk­sien c) säh­kö­pyö­rien, d) lentokoneiden

 

 

 

Vas­tauk­set

1. Fii­la­ten ja höyläten

2. Hercu­le Poirotin

3. Jacque­li­ne Kennedy

4. Etio­pia

5. Kuu­lan­työn­nös­sä. Ennä­tys 13,05

6. Ketun­lei­pä

7. Bel­gias­sa

8. 500

9. Kol­me pis­tet­tä, kol­me vii­vaa, kol­me pistettä

10. a) kuorma-autojen