Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 24.1.2021

Kysy­myk­set

 1. Mil­le paik­ka­kun­nal­le sijoit­tu­vat Tai­vaan tulet ‑TV-sar­jan tapahtumat?
 2. Mitä eläi­miä ovat gute ja mufloni?
 3. Mikä on velodromi?
 4. Min­kä maan­osan kor­kein huip­pu on Vin­so­nin massiivi?
 5. Mis­sä kun­nas­sa on mitat­tu Suo­men pak­ka­sen­nä­tys 51,5 astet­ta? a) Ina­ris­sa, b) Kit­ti­läs­sä, c) Sal­las­sa, d) Sodankylässä
 6. Mis­tä romaa­nis­ta on peräi­sin sanon­ta “hojo hojo”?
 7. USA teki 1800-luvul­la iso­ja maa­kaup­po­ja. Mil­tä maal­ta se osti a) Alas­kan, b) Floridan?
 8. Mis­sä Suo­men jär­ves­sä on pyhä­nä pidet­ty Ukonsaari?
 9. Mihin hiip­pa­kun­taan kuu­lu­vat Suo­men kaik­ki ruot­sin­kie­li­set seurakunnat?
 10. Mon­ta­ko ihmis­tä Suo­mes­sa kuu­lui room.katoliseen kirk­koon 1.1. 2019? a) 5 500, b) 10 500, c) 15 500, d) 20 500

Vas­tauk­set

 1. Kemi­jär­vel­le
 2. Lam­pai­ta
 3. Rata­pyö­räi­lyn stadion
 4. Antark­tik­sen
 5. b) Kit­ti­läs­sä
 6. Heik­ki Turusen Simpauttajasta
 7. a) Venä­jäl­tä, b) Espanjalta
 8. Ina­rin­jär­ves­sä
 9. Por­voon hiippakuntaan
 10. c) 15 500