Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 22.6.2020

1. Min­kä suo­si­tun var­hais­pe­ru­na­la­jik­keen Hank­ki­ja jalos­ti 1970‑l. puolivälissä?

2. Mikä on Suo­men kaik­kien aiko­jen suu­rin rakennustyömaa?

3. Min­kä val­tioit­ten kes­ken sol­mit­tiin Päh­ki­nä­saa­ren rau­ha 1323?

4. Kuka on vii­mei­sin suo­ma­lai­nen ylei­sur­hei­lun olympiavoittaja?

5. Kuka on ensim­mäi­nen Suo­mes­sa levyt­tä­mään pääs­syt roma­ni­lau­la­ja? a) Tais­to Ahlgren, b) Mar­kus Allan, c) Tais­to Tam­mi, d) Fei­ja Åkerlund

6. Visai­lu- sana juon­tuu sanois­ta visai­nen kil­pai­lu. Kuka tie­to­kil­pai­lu­jen pio­nee­ri otti sen ensim­mäi­se­nä käyttöön?

7. Mikä oli Län­si-Sak­san pääkaupunki?

8. Mikä paik­ka on ruot­sik­si Kvarken?

9. Min­kä maan pre­si­dent­ti on Jair Bolsonaro?

10. Minä päi­vä­nä Suo­mes­sa on syn­ty­nyt eni­ten lap­sia? a) 24.8. 1945, b) 24.8. 1946, c) 24.8. 1947, d) 24.8. 1948

Vas­tauk­set

1. Timo

2. Sal­pa­lin­ja

3. Ruot­si ja Novgorod

4. Arsi Har­ju v. 2000

5. c) Tais­to Tammi

6. Tau­no Rautiainen

7. Bonn

8. Meren­kurk­ku

9. Bra­si­lian

10. a) 24.8. 1945