Tans­si­musii­kin hel­miä Kel­lon Har­mo­nik­kaor­kes­te­ril­ta

Kellon harmonikkaorkesterin soittajia yhteiskuvassa. Ryhmältä ilmestyi toukokuussa CD-albumi.Kellon harmonikkaorkesterin soittajia yhteiskuvassa. Ryhmältä ilmestyi toukokuussa CD-albumi.

Poi­ka var­joi­sil­ta kujil­ta, Akse­lin ja Eli­nan hää­vals­si, Lapin tan­go, La Cum­par­si­ta, Emma, Mant­su­rian kum­mut…

Sii­nä poi­min­to­ja Kel­lon Har­mo­nik­kaor­kes­te­rin jul­kais­tul­ta Rem­pal­laan-nimi­sel­tä CD-albu­mil­ta. Levyl­le on valit­tu 13 tans­si­musii­kin hel­meä, jot­ka iki­vih­rei­nä herät­tä­vät muis­to­ja ja lait­ta­vat myös tans­si­ja­lan vipat­ta­maan. Lau­luso­lis­tei­na hie­nol­la ja moni­puo­li­sel­la Har­mo­nik­kaor­kes­te­ril­la ovat upeat tan­goprin­ses­sa Ter­hi Leh­to­nie­mi ja Kel­lon oma kul­ta­kurk­ku Sau­li Saa­re­la, molem­mat kah­des­sa kap­pa­lees­sa. Löy­tyy­pä levyl­tä myös Oulu-vals­si, jon­ka on sävel­tä­nyt Kaar­lo Moi­la­nen ja sovit­ta­nut Kul­ler­vo Kuk­ku­la ja Sep­po Koi­vu­nie­mi.

Levyn nimek­si valit­tiin kokoel­man seit­se­mäs ren­to rai­ta Rem­pal­laan, jos­sa on moni­ää­ni­nen sovi­tus. Koko­nai­suus kuvaa hyvin orkes­te­rin tavoi­tet­ta ja ilmet­tä, johon kuu­lu­vat moni­ää­ni­set sovi­tuk­set ja eri­lai­set ryt­mit. Levyl­tä löy­tyy jen­kan lisäk­si tan­goa, polk­kaa, foxia ja begui­nea. Suo­si­tuim­pia har­mo­nik­ka­kap­pa­lei­ta vals­se­ja on usei­ta.

Kel­lon har­mo­nik­kaor­kes­te­ri on toi­mi­nut 1970-luvul­ta läh­tien ja juu­ret juon­ta­vat Hau­ki­pu­taan Työ­väen­opis­ton har­mo­nik­ka­pii­ris­tä. Alus­ta alkaen aja­tuk­se­na on ollut har­ras­taa ja esit­tää suo­ma­lais­ta tans­si­musiik­kia hai­ta­ril­la soi­tet­tu­na. Orkes­te­rin toi­min­taan kuu­lu­vat kon­ser­tit, tans­si­kei­kat ja muut esiin­ty­mi­set sekä kei­kat pie­nem­mil­lä kokoon­pa­noil­la esi­mer­kik­si van­hain­ko­deis­sa. Orkes­te­ri osal­lis­tuu soit­to­ta­pah­tu­miin ja esiin­ty­mi­siä on ollut har­mo­nik­ka­ris­tei­lyl­lä, Sata Häme soi -musiik­ki­juh­lil­la, Kaus­tis­ten kan­san­musiik­ki­juh­lil­la sekä Sei­nä­joen Jou­pis­ka Soi -tapah­tu­mas­sa.

Kel­lon Har­mo­nik­kaor­kes­te­rin joh­ta­ja­na toi­mii Kul­ler­vo Kuk­ku­la. Orkes­te­ri har­joit­te­lee maa­nan­tai­sin Pate­nie­men Hon­ka­pir­til­lä. Vii­me vuo­si­na ryh­mään on tul­lut mukaan uusia soit­ta­jia. Nykyi­ses­sä 16-jäse­ni­sen soit­ta­ja­jou­kon ikä­hai­ta­ri on 30–84 vuot­ta. Har­mo­nik­ko­jen tuke­na on myös mui­ta soit­ti­mia.

Kel­lon har­mo­nik­kaor­kes­te­ri:

Tuu­la Haan­pää, hai­ta­ri, kapu­lat, trian­ge­li.

Hai­ta­ri: Essi Savi­laak­so, Kul­ler­vo Kuk­ku­la, Heli Man­ni­nen , Kat­ri Mau­nu­nie­mi, Mer­ja Barck.

Jou­ko Penin­ki­lam­pi pia­no, Arto Määt­tä bas­so, Han­nu Ervas­ti, hai­ta­ri, Sep­po Koi­vu­nie­mi hai­ta­ri ja tuu­ba. Jor­ma Jäm­sä hai­ta­ri ja accor­dion, Urpo Kaa­ri­nie­mi hai­ta­ri, Erk­ki Maro­nen viu­lu, Veik­ko Tihi­nen, hai­ta­ri, Tais­to Raja­la rum­mut.

Vie­rai­li­ja levyl­lä Sep­po Saa­ri­nen, man­do­lii­ni.