Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 20.8.2023

Kysy­myk­set

 1. Kuka Ran­ta­poh­jan levik­kia­lu­eel­la asu­va musii­kin­te­ki­jä on teh­nyt mm. mon­ta Jamp­pa Tuo­mi­sen hit­tiä, mm. Aamu toi, ilta vei?
 2. Min­kä nimi­nen on Was­hing­to­nis­sa ole­va USA:n kongres­si­ta­lo, johon Trum­pin kan­nat­ta­jat hyök­kä­si­vät muu­ta­ma vuo­si sitten?
 3. Mis­sä kah­des­sa maas­sa on vii­me vii­kot pelat­tu nais­ten jal­ka­pal­lon MM-turnausta?
 4. Min­kä nimi­nen on Oulun Kärp­pien kotijäähalli?
 5. Mis­sä Suo­men kau­pun­gis­sa on Vakoi­lu­museo? a) Hel­sin­ki, b) Tam­pe­re, c) Tur­ku, d) Vaasa
 6. Mis­sä kau­pun­gis­sa on Ström­sö, jos­sa kaik­ki sujuu?
 7. Alek­san­te­ri Suu­ri loi maa­il­man­val­lan 300-luvul­la eaa. Min­kä val­ta­kun­nan kunin­gas hän oli?
 8. Miten Pek­ka Töpö­hän­nän hän­tä on men­nyt poikki?
 9. Kenen ohjaa­ma elo­ku­va on Hong­kon­gin Krei­vi­tär? Ohjaa­ja teki myös kau­niin musiikin.
 10. Mikä on Suo­mes­sa myrs­kyn ala­ra­ja? a) 15 m/sek, b) 18 m/sek., c) 21 m/sek. d) 24 m/sek.

 

Vas­tauk­set

 1. Veik­ko Juntunen
 2. Capi­tol
 3. Austra­lias­sa ja Uudes­sa Seelannissa
 4. Oulun Ener­gia Areena
 5. b) Tam­pe­re
 6. Vaa­sas­sa
 7. Make­do­nian
 8. Rot­ta puraisi
 9. Char­lie Chaplinin
 10. c) 21 m/sek.