Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 19.2.2023

Kysy­myk­set

 1. Mis­sä kun­nas­sa on Suo­men poh­joi­sin rautatieasema?
 2. Mis­tä romaa­nis­ta ja elo­ku­vas­ta on sanon­ta Hojo-hojo!
 3. Min­kä Suo­men kau­pun­gin nimi oli vuo­si­na 1855–1917 viral­li­ses­ti Niko­lain­kau­pun­ki och sam­ma på svenska?
 4. Mis­sä maas­sa oli ensim­mäi­nen vaa­leil­la valit­tu naispresidentti?
 5. Kenen sävel­lys on vals­si Kul­tai­nen nuo­ruus? a) Toi­vo Kär­ki, b) Erik Lind­ström., c) Kul­ler­vo Lin­na, d) Pent­ti Vihersaari
 6. Min­kä suo­si­tun per­jan­tai-iltai­sen vuo­ro­vai­kut­tei­sen radio-ohjel­man nimi ker­too, että se on aloit­ta­nut ennen kännykkäaikaa?
 7. Min­kä nimi­nen on Hel­sin­gis­sä ole­va pää­mi­nis­te­rin virka-asunto?
 8. Kuka suo­ma­lai­nen mäki­hyp­pää­jä on saa­nut mita­lin kol­mis­sa olympialaisissa?
 9. Kuka oli ensim­mäi­nen viral­li­nen TV-esiin­ty­jä Ylen aloit­taes­sa väri­lä­he­tyk­set 1.1. 1969?
 10. Min­kä nimi­nen vai­mo oli Juko­lan Juha­nil­la? a) Anna, b) Han­na, c) Lii­sa, d) Venla

 

Vas­tauk­set

 1. Kola­ris­sa
 2. Heik­ki Turusen Simpauttajasta
 3. Vaa­san
 4. Islan­nis­sa Vig­dis Finnbogadottir
 5. c) Kul­ler­vo Linna
 6. Puhe­lin­lan­gat laulaa
 7. Kesä­ran­ta
 8. Jari Puik­ko­nen
 9. Urho Kek­ko­nen (uuden vuo­den puhe)
 10. d) Ven­la