Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 17.5.2021

Kysy­myk­set

 1. Mis­sä Suo­men kau­pun­geis­sa on ollut rai­tio­vau­nu­lii­ken­net­tä ennen Tamperetta?
 2. Min­kä hyvin tutun ja ter­veel­li­sen hyö­ty­kas­vin laji­ke on Öjebyn?
 3. Näyt­te­li­jä Vil­le Haa­pa­sa­lo on alka­nut hats­a­pu­ri-yrit­tä­jäk­si. Mikä on hatsapuri?
 4. Mis­sä kau­pun­gis­sa pää­asias­sa seik­kai­lee yksi­tyi­set­si­vä Jus­si Vares?
 5. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tuli­vat hin­noit­te­lus­sa käyt­töön vii­va­koo­dit? a) 1950-luvul­la, b) 1960-luvul­la, c) 1970-luvul­la, d) 1980-luvulla
 6. Mikä seu­ra voit­ti tämän vuo­den jal­ka­pal­lon mies­ten Suo­men cupin?
 7. Ket­kä kak­si suo­ma­lais­ta nais­lau­la­jaa ovat sijoit­tu­neet Euro­vi­sion lau­lu­kil­pai­lus­sa 8:n par­haan joukkoon?
 8. Min­kä muis­tok­si kris­ti­tyt viet­tä­vät helatorstaita?
 9. Mis­sä kehon osas­sa ovat her­ne­luu, kol­mio­luu ja puolikuuluu?
 10. Mis­sä maas­sa elää eni­ten nisä­käs­la­je­ja? a) Intias­sa, b) Bra­si­lias­sa, c) Kii­nas­sa, d) Indonesiassa

Vas­tauk­set

 1. Hel­sin­gis­sä, Turus­sa ja Viipurissa
 2. Mus­ta­he­ru­kan
 3. Juus­to­täyt­tei­nen leipä
 4. Turus­sa
 5. c) 1970-luvul­la
 6. KuPs
 7. Marion Rung (kak­si ker­taa) ja Anne­li Saaristo
 8. Kris­tuk­sen tai­vaa­seen astu­mi­sen muistoksi
 9. Kädes­sä
 10. d) Indo­ne­sias­sa