Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 15.5.2022

Kysy­myk­set

1. Min­kä väri­nen on len­to­ko­neen ns. mus­ta laatikko?

2. Mihin mereen Tona­va laskee?

3. Mis­sä Euroo­pan maas­sa asuu Roo­pe Ankan ark­ki­vi­hol­li­nen Mil­la Magia?

4. Ket­kä kak­si nais­pää­mi­nis­te­riä Suo­mes­sa on ollut ennen San­na Marinia?

5. Kenen edes­men­neen kuu­lui­suu­den koti­ta­lo on Grace­land? a) Elvis Pres­leyn, b) Mic­hael Jack­so­nin, c) John Len­no­nin, d) Tom Jonesin

6. Mit­kä Poh­jois-Poh­jan­maan kau­pun­git ovat olleet kauppaloita?

7. Mikä ruot­sa­lai­sen Nick Bor­ge­nin teke­mä lau­lu tuli hyvin suo­si­tuk­si Suo­mes­sa v. 1995?

8. Min­kä Suo­mes­sa ylei­sen kalan tie­teel­li­nen nimi on perca flu­via­ti­lis? Sen lähi­su­ku­lai­sia ovat kiis­ki ja kuha.

9. Mitä nimeä Pos­ti Group käyt­ti v. 2007–2014?

10. Mis­sä maan­osas­sa on vii­si val­tio­ta, jois­sa ei ole len­to­kent­tää? a) Aasias­sa, b) Afri­kas­sa, c) Ete­lä-Ame­ri­kas­sa, d) Euroopassa

Vas­tauk­set

1. Orans­si

2. Mus­taan­me­reen

3. Ita­lias­sa

4. Anne­li Jäät­teen­mä­ki ja Mari Kiviniemi

5. a) Elvis Presleyn

6. Haa­pa­jär­vi, Oulai­nen, Ylivieska

7. Den gli­der in

8. Ahve­nen

9. Itel­la

10. d) Euroo­pas­sa (Andor­ra, Liec­tens­tein, Monaco, San Mari­no, Vatikaani)

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.