Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 14.11.2021

Kysy­myk­set

1. Min­kä mukaan TV-ruu­dun ilmoi­tet­tu koko on mitattu?

2. Mis­tä löy­tyy Anna­pur­na ‑nimi­nen vuorenhuippujono?

3. Mil­lä kir­kol­li­sel­la nimel­lä tun­ne­taan rap-artis­ti Mik­ko Kuoppala?

4. Mikä on nykyi­sin ainoa val­tio, jon­ka hal­lit­si­jan nimi­ke on keisari?

5. Minä vuon­na USA-lai­nen Elmer Fridrich sai paten­tin halo­gee­ni­lam­pul­le? a) 1949, b) 1959, c) 1969, d) 1979

6. Pal­jon­ko on pesä­pal­lon syöt­tö­lau­ta­sen halkaisija?

7. Min­kä vii­mei­sen mah­dol­li­suu­den Suo­men pank­ki tar­jo­si 29.2. 2012?

8. Mikä on Euroo­pan har­vim­min asut­tu maa?

9. Min­kä kah­den val­tion rajal­la sijait­see Genevenjärvi?

10. Lau­lun Päi­vän­sä­de ja men­nin­käi­nen on sävel­tä­nyt a) Rei­no Helis­maa, b) Toi­vo Kär­ki, c) Tapio Rau­ta­vaa­ra, d) Har­ry Bergström


Vastaukset

1. Ruu­dun hal­kai­si­jan mukaan

2. Hima­la­jal­ta

3. Pyhi­mys

4. Japa­ni

5. b) 1959

6. 60 cm

7. Vaih­taa mar­kat euroiksi

8. Islan­ti

9. Rans­kan ja Sveitsin

10. a) Rei­no Helis­maa, myös sanat