Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 18.10.2020

Kysy­myk­set

 1. Mihin toi­min­taan liit­tyy “aisaa­mi­nen”?
 2. “Krei­vin aikaan” on tut­tu sanon­ta. Kuka oli tämä kreivi?
 3. Suo­mes­sa on ollut tupak­ka­merk­ki, jol­la oli Espan­jan kau­pun­gin nimi. Mikä?
 4. Mis­tä maan­osas­sa on Patagonia?
 5. Mis­tä vuo­des­ta läh­tien on Suo­mes­sa ollut kalen­te­ris­sa ystä­vän­päi­vä? a) 1967, b) 1977, c) 1987, d) 1997
 6. Mikä on maneesi?
 7. Ket­kä ovat kol­me ensim­mäis­tä maas­to­hiih­dos­sa hen­ki­lö­koh­tai­sen olym­pia­kul­ta­mi­ta­lin saa­nut­ta suomalaista?
 8. Itse­näi­sen Suo­men rajois­ta pää­tet­tiin ensim­mäi­sen ker­ran 100 v. sit­ten. Mis­sä kau­pun­gis­sa rau­ha tehtiin?
 9. Mil­loin vie­te­tään kan­sal­lis­ta hätänumeropäivää?
 10. Kuin­ka mon­ta aate­lis­su­kua Suo­mes­sa on jäl­jel­lä? a) 77, b) 177, c) 277, d) 377

Vas­tauk­set

 1. Puun kuo­rin­taan
 2. Pehr (Pie­ta­ri) Brahe
 3. Sevil­la
 4. Ete­lä-Ame­ri­kas­sa
 5. c) 1987
 6. Rat­sas­tus­hal­li, myös sirkusareena
 7. Veli Saa­ri­nen 1932, Lydia Wide­man 1952, Veik­ko Haku­li­nen 1952
 8. Tar­tos­sa
 9. Hel­mi­kuun 11. (11.2.)
 10. b) 177