Yli-Iin lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa yksi kuolonuhri

Onnettomuusauton matka Yli-Iissä päättyi puuhun.

Pah­ka­lan­tiel­lä sat­tui tiis­tai-ilta­na lii­ken­neon­net­to­muus hie­man ilta­kah­dek­san jäl­keen Pah­ka­kos­ken koh­dal­la. Kysees­sä oli yhden auton ulos­ajo, jos­sa hen­ki­lö­au­toa kul­jet­ta­nut ja auton omis­ta­nut noin 60-vuo­tias nai­nen sai sur­man­sa. Autos­sa ei ollut kul­jet­ta­jan lisäk­si mui­ta hen­ki­löi­tä. Onnet­to­muu­den tut­kin­nan­joh­ta­ja ker­toi, että kul­jet­ta­ja ajoi Pah­ka­lan­tie­tä Yli-Iis­tä idän suun­taan ja ajau­tui vie­lä tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä luo­ti­suo­raan koh­ti puu­ta kul­kusuun­nas­saan tien oikeal­le puo­lel­le. Polii­si jat­kaa onnet­to­muu­den ja kuo­lin­syyn tutkintaa.

Kova pamaus kuu­lui ympä­ri naa­pu­rus­toa ja ensim­mäis­ten jou­kos­sa pai­kal­le men­nyt sil­min­nä­ki­jä ker­toi, että auto oli kyn­tä­nyt tie­tä ja aitaa noin sadan met­rin mat­kal­ta ennen osu­mis­taan puuhun.

– Savu nousi, mut­ta auto ei syt­ty­nyt pala­maan. Kat­soim­me auton sisään, mut­ta emme näh­neet kus­kia, kos­ka auto oli niin rytys­sä. Palo­mie­het jou­tui­vat irroit­ta­maan auton katon saa­dak­seen kus­kin pois autos­ta. Tiel­lä on 80 kilo­met­rin nopeus­ra­joi­tus, mut­ta moni ajaa tiel­lä pal­jon kovempaa.

Pelas­tus­lai­tos kaa­toi auton mat­kan kat­kais­seen puun ja polii­si odot­ti myö­häi­seen iltaan saak­ka, että auto saa­tiin hinat­tua pois paikalta.