Vuo­den 2023 edus­kun­ta­vaa­leis­sa 2 424 ehdokasta

Vuo­den 2023 edus­kun­ta­vaa­lei­hin ase­tet­tiin yhteen­sä 2 424 ehdo­kas­ta, mikä on 44 ehdo­kas­ta vähem­män kuin edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa, kwer­too Tilastokeskus.

Ehdok­kais­ta 960 on kun­nan­val­tuu­tet­tu­ja ja 170 nykyi­ses­sä edus­kun­nas­sa istu­via kan­san­edus­ta­jia. Edus­kun­ta­vaa­lei­hin aset­ti ehdok­kai­ta 22 rekis­te­röi­tyä puo­luet­ta. Vaa­lei­hin osal­lis­tu­via puo­luei­ta on kol­me enem­män kuin edel­li­sis­sä eduskuntavaaleissa.