Teks­ta­rit 14.7.

On oma etu hui­pus­saan, kun on pitä­nyt Yli-Olha­vas­sa pado­ta Vaa­rao­ja omak­si altaak­seen. Estää kalo­jen nousun jär­viin. Sehän on luon­non oja. Teh­kää kylä­läi­set asian eteen jota­kin. Ei voi olla oikein.

Huo­les­tu­nut ohi­kul­ki­ja

Hil­lan­kuk­kiin pet­ty­neel­le tie­dok­si, että hil­la on kak­si­neu­voi­nen. Soil­la kas­vaa sekä tyt­tö- että poi­ka­kuk­kia. Elä­mäs­tä oppi­nee­na, jäl­ke­läis­ten saan­ti ei ole aina help­poa. Hil­lan poi­min­ta kan­nat­taa aina. Hyvää hil­la­ke­sää!

Han­nu Lil­ja­mo

Suu­ret kii­tok­set Has­tin Mikal­le pen­kis­tä. Kyl­lä nyt kel­paa istua ja kuun­nel­la lin­nun­lau­lua ympä­ri vuo­den.

Riit­ta