Kes­kus­te­lem­me: Iihin tuu­li­voi­maa tol­lot­ta­maan

Iin päät­tä­jät sai­vat mai­nos­ta­maan­sa ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä ja uusiu­tu­vaa tuu­li­voi­maa median kuu­lut­ta­mal­le poh­jois­mait­ten suu­rim­man riip­pusil­lan teos­sa.

Paa­si­lin­nan sil­tain­si­nöö­ri Jaa­ti­sen las­kel­mien mukaan sil­las­ta puut­tu­vat riit­tä­vät taa­koi­tuk­set ja van­tit, joten se voi tuu­les­sa hei­lua kuin tuu­li­myl­ly, ja Rojek­ti sei­soo pai­kal­laan kuin Run­nin poo­ki.

Saa sii­nä turis­tit tör­mäl­lä ölö­vi­nä tol­lot­taa tuu­les­sa hei­lu­vaa käyt­tö­kiel­los­sa ole­vaa monu­ment­tia.

On tuu­les­ta hyö­tyä­kin, ko lähen koh­ta hil­la­suol­le, pys­syy­pä iti­kat vähä loi­tom­mal­la.

Hyvää kes­sää vaan kai­kil­le!

Asu­kas var­rel­la vir­ran