Stub­bil­le enem­mis­tö Hal­la-ahon ja Reh­nin äänistä

Vuo­den 2024 pre­si­den­tin­vaa­lin toi­ses­sa vaa­lis­sa Alexan­der Stubb kerä­si kan­na­tus­ta alueil­la, joil­la elä­ke­läis­ten osuus väes­tös­tä oli suu­ri ja tulo­ta­so kes­ki­mää­räis­tä kor­keam­pi, ker­too Tilas­to­kes­kus kat­sauk­ses­saan. Pek­ka Haaviston

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan Stubb sai toi­ses­sa vaa­lis­sa enem­mis­tön äänis­tä alueil­la, joil­la Jus­si Hal­la-ahon ja Olli Reh­nin kan­na­tus oli vah­vin­ta ensim­mäi­ses­sä vaalissa.