Ran­ta­poh­jan tilaus­jär­jes­tel­mä pyy­tää digi­pal­ve­lui­den käyt­tä­jil­tä uut­ta kirjautumista

Ran­ta­poh­ja on uudis­ta­nut tilaus­jär­jes­tel­män­sä paran­taak­seen pal­ve­lu­jaan. Sen takia pyy­däm­me digi­pal­ve­lu­jem­me käyt­tä­jil­tä uut­ta kir­jau­tu­mis­ta. Van­hat tun­nuk­set eivät vali­tet­ta­vas­ti enää toi­mi uudes­sa ympäristössä.

Asias­ta on läh­te­nyt tai on tulos­sa säh­kö­pos­tis­sa vies­ti digi­pal­ve­lui­den käyt­tä­jil­le. Säh­kö­pos­ti ohjeis­taa uuteen kir­jau­tu­mi­seen. Ohjei­ta nou­dat­ta­mal­la uusi kir­jau­tu­mi­nen onnis­tuu hel­pos­ti ja luotettavasti.