Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 2.12.2019

Kysy­myk­set

 1. Vii­kon­lop­pu­na alkoi advent­tiai­ka ja uusi kirk­ko­vuo­si. Min­kä nimi­nen on kirk­ko­vuo­den vii­mei­nen sunnuntai?
 2. Min­kä tutun lait­teen kek­si Elis­ha Gra­ves Otis v. 1854?
 3. Mil­lä jau­hoil­la suu­rus­te­taan taval­li­ses­ti marjakiisseli?
 4. Mon­ta­ko väy­lää on täy­si­mit­tai­ses­sa fridbeegolfradassa?
 5. Kuka fik­tii­vi­nen hen­ki­lö on kotoi­sin Falu­nis­ta? a) Peu­ka­loi­nen, b) Pep­pi Pit­kä­tos­su, c) Pek­ka Töpö­hän­tä, d) Nal­le Puh
 6. Mikä romaa­ni päät­tyy sanoi­hin “Aika velikultia”?
 7. Ketä polii­tik­koa on kut­sut­tu “Kan­nuk­sen Kennedyksi”?
 8. Mil­lä kol­mel­la val­tiol­la on pisin ran­ta­vii­va Tyy­nen meren itärannikolla?
 9. Mikä jär­jes­tö joh­taa ja val­voo Suo­men raviurheilutoimintaa?
 10. Min­kä maa­lai­sia ulko­mais­ten yri­tys­ten tytä­ryh­tiöi­tä on Suo­mes­sa eni­ten? a) Yhdys­val­lat, b) Sak­sa, c) Bri­tan­nia, d) Ruotsi

Vas­tauk­set

 1. Tuo­mio­sun­nun­tai
 2. His­sin
 3. Peru­na­jau­hoil­la
 4. 18
 5. a) Peu­ka­loi­nen
 6. Väi­nö Lin­na Tun­te­ma­ton sotilas
 7. Esko Ahoa
 8. Chi­le, Yhdys­val­lat, Kanada
 9. Suo­men Hippos
 10. d) Ruot­si