Ran­ta­poh­jan säh­kö­pos­ti­lii­ken­ne palau­tui nor­maa­lik­si

Ran­ta­poh­jan säh­kö­pos­ti­lii­ken­ne on palau­tu­nut nor­maa­lik­si. Jo aamu­päi­vän aika­na 10.8. alka­neen kat­kok­sen syy­nä oli Ran­ta­poh­jan säh­kö­pos­ti­pal­ve­lui­den tuot­ta­jan käyt­tä­män ope­raat­to­rin verk­ko­vi­ka. DNA:n valo­kui­tu­kaa­pe­li oli kat­ken­nut Turus­sa kau­ko­läm­pö­työ­maan kai­vu­töis­sä. Pahoit­te­lem­me tilan­tees­ta mah­dol­li­ses­ti syn­ty­nyt­tä har­mia.

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin

Pek­ka Keväjärvi/Rantapohja