Iin kir­kon kor­jaus­han­ke käyn­nis­tyi

Työkoneet ilmestyivät kirkon pihalle kuun vaihteessa. Viime viikolla Iikka Lakkinen ja Hannu Kouvala poistivat maata sankarivainajien muistomerkin edustalta.

Iin kir­kon kor­jaus­han­ke on käyn­nis­ty­nyt piha­töil­lä. Kun­nos­tus­töi­den ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa pihan luon­non­ki­vi­laa­toi­tuk­set poh­jus­te­taan ja raken­ne­taan uudes­taan. Pää­por­taat kor­ja­taan ja inva­luis­ka muu­te­taan entis­tä loi­vem­mak­si. Kiviai­dan por­tit kun­nos­te­taan ja maa­la­taan. Kun­nos­tus­töi­tä teh­dään myös pysä­köin­ti- ja vihe­ra­lueil­la. San­ka­ri­hau­dan kivet on vie­ty pois puh­dis­tus­ta ja teks­tien hopeoin­tia var­ten. Itse kirk­koon remont­ti ulot­tuu tänä vuon­na kir­kon kat­toik­ku­noi­den osal­ta. Kir­kon kaik­ki 12…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus