Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luettavissa

Rantapohjan näköislehti on kaikkien luettavissa.

Ran­ta­poh­jan 15.3. nume­ron näköis­leh­ti on nyt kaik­kien vapaas­ti luet­ta­vis­sa. Pää­set luke­maan sitä Ran­ta­poh­jan sivus­ton ylä­osas­sa ole­van kuvak­keen kaut­ta tai klikkaamalla

Näköis­leh­ti

Myös Ran­ta­poh­jan print­ti­ver­sio on tänään laa­jas­sa jakelussa.

Ystä­väl­li­sin terveisin

Pek­ka Keväjärvi

pää­toi­mit­ta­ja