Ran­ta­poh­jan jake­lus­sa tors­tai­na 16.2. häiriöitä

On toden­nä­köis­tä, että mer­kit­tä­vä osa niis­tä Ran­ta­poh­jan tilaa­jis­ta, jot­ka saa­vat leh­ten­sä Pos­tin jake­lus­sa, eivät saa­kaan tors­tain 16.2. leh­te­ään, vaan se jae­taan ken­ties vas­ta ensi vii­kol­la. On mah­dol­lis­ta, että tilan­ne kos­kee myös tiis­tai­na 21.2. ilmes­ty­vää Rantapohjaa.

Syy­nä on AKT:n lak­ko, jota Pos­ti- ja logis­tiik­ka-alan unio­ni tukee tuki­la­kol­la. Tuki­lak­ko kos­kee kuor­ma-auto­jen ja perä­vau­nu­jen las­taa­mis­ta ja pur­ka­mis­ta 16.2.–21.2. Pos­tin­ja­ka­jat eivät ole lakossa.

Suu­rin osa pape­ri­sen Ran­ta­poh­jan jake­lus­ta teh­dään Kale­van jake­lu­yh­tiön sekä hau­ki­pu­taa­lai­sen Kavi­lin toi­mes­ta. Kai­kil­la pape­ri­sen Ran­ta­poh­jan tilaa­jil­la on mah­dol­li­suus ottaa käyt­töön leh­den digi­taa­li­set pal­ve­lut. Käyt­töö­no­tos­ta löy­ty­vät ohjeet sivus­tol­ta www.rantapohja.fi