Raha­pe­lit viik­ko 1

Lot­to: 7, 17, 23, 27, 29, 32, 38. Lisä­nu­me­ro: 41. Plus­nu­me­ro: 20. Voitonjako:7 oikein – kpl, 6+1 oikein 2 kpl 97 868,37 e, 

6 oikein 2 524,98 e, 5 oikein 240,35 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e.

Viking Lot­to: 3, 5, 14, 22, 32, 41. Viking­nu­me­ro: 1. Plus­nu­me­ro: 12. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein 4 kpl 382 726,70 e, 5+1 oikein 15 477,52 e, 5+0 oikein 1 071,52 e, 4+1 oikein 69,19e, 4+0 oikein 24,79 e, 3+1 oikein 9,31 e, 3+0 oikein 4,03 e. 

Euro­jack­pot: 8, 22, 25, 38, 50. Täh­ti­nu­me­rot: 8, 9. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 11 kpl 270 341,00 e, 5+0 oikein 55 239,90 e, 4+2 oikein 5 221,60 e, 4+1 oikein 196,40 e, 4+0 oikein 97,50 e, 3+2 oikein 72,00 e, 2+2 oikein 25,10 e, 3+1 oikein 17,00 e, 3+0 oikein 14,70 e, 1+2 oikein 12,20 e, 2+1 oikein 7,70 e. 

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 0 1 0 4 8 4 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 9 0 5 2 5 4 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 3 2 9 7 2 2 5. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: X11 2XX X21 1222. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 3 kpl 70 494,92 e, 12 oikein 1 215,42 e, 11 oikein 67,97 e, 10 oikein 14,71 e.