Mah­ti­ma­tik­ka saa­liik­si Oijärvellä

Oijär­vel­lä saa­tiin 29. päi­vä maa­lis­kuu­ta saa­liik­si mel­koi­sen kokoi­nen made. Pai­kal­li­set mie­het Eino Nyman ja Pau­li Vii­ta­la kalas­ti­vat muh­kean kalan katis­kal­la. Kalal­la oli pituut­ta 98 sent­tiä ja pai­noa 6,5 kiloa.

Kala­ta­lou­den Kes­kus­lii­ton mukaan Suo­men ennä­tys­ma­de on pyy­det­ty tam­mi­kuus­sa vuon­na 2008 Pulk­ki­las­sa Uljuan tekoal­taas­ta. Pil­kil­lä saa­dun kalan pai­no oli 8,04 kiloa. Nyma­nin ja Vii­ta­lan saa­liin voi siis hyvin­kin sanoa ole­van suu­rim­mas­ta pääs­tä Suo­mes­sa pyy­de­tyis­tä mateista.
Mateel­la on kevät­tal­vel­la menos­sa kutuai­ka. Tal­vi on myös tyyp­pil­li­sin mateen pyyn­tiai­ka. Madet­ta pyy­de­tään eri­tyi­ses­ti sisä­ve­sil­tä har­ras­ta­ja­ka­las­ta­jien toi­mes­ta. Pyyn­ti­ta­po­ja ovat verk­ko, katis­ka, pilk­ki­mi­nen, pys­ty­mer­ta, rysä tai madekoukku.

Madet­ta arvos­te­taan mädin ja her­kul­li­sen mak­san takia. Eino Nyman ker­toi Ran­ta­poh­jal­le, että Oijär­vel­tä saa­dun kalan mak­sa oli lau­ta­sen kokoinen.