Mat­ti Isoa­ho tai­taa jääspeedwayn

Perjantaina 5.3. Matti Isoaho ajaa Hollannissa Roelof Thijs Bokaal -kutsukilpailussa, jossa osallistujia on yhdeksästä eri maasta.

Yli­kii­min­ki­läi­nen Mat­ti Isoa­ho on nous­sut kol­mes­sa vuo­des­sa Suo­men kär­ki­kol­mik­koon jääs­peedways­sä. Täl­le tal­vel­le hänel­lä on pal­kin­to­kaa­pis­sa SM-prons­si sekä hie­not suo­ri­tuk­set jouk­kuei­den MM-finaa­lis­ta Venä­jäl­tä. Isoa­ho on kier­tä­nyt myös Ruot­sin lii­gaa, jos­sa hän on menes­ty­nyt hyvin. Maa­lis­kuus­sa hän osal­lis­tui Poh­jois­mai­den mes­ta­ruus­ki­soi­hin Var­kau­des­sa, mut­ta ajot kes­key­tyi­vät tek­nis­ten mur­hei­den takia. – Aika muka­van nousu­joh­tei­ses­ti on men­nyt. Joka tal­vi olen vähän… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus