Luu­pin joh­ta­jak­si Pek­ka Olsbo

Museo- ja tie­de­kes­kus Luu­pin joh­ta­jak­si on valit­tu FM Pek­ka Ols­bo. Valin­nan teki kult­tuu­ri­joh­ta­ja Sami Yli­saa­ri.

Pek­ka Ols­bo siir­tyy vir­kaan Jyväs­ky­län yli­opis­ton Avoi­men tie­don kes­kuk­sen joh­ta­jan viras­ta. Työn aloi­tus­päi­vää ei ole vie­lä sovit­tu. Museo- ja tie­de­kes­kuk­sen joh­ta­jan vir­ka oli haet­ta­va­na kesän alus­sa. Vir­kaa haki 16 henkilöä.