Leik­kia­se aiheut­ti huhu­ja Jää­lis­sä

Jää­lin kou­lun pyö­rä­par­kin lähei­syy­des­tä eilen tors­tai­na oppi­lai­den löy­tä­mä leik­kia­se aiheut­ti tänään Jää­lis­sä kou­lu­jen oppi­lai­den kes­ken huhu­myl­lyn. Huhuis­sa ker­rot­tiin vir­heel­li­ses­ti, että oppi­las oli­si näh­ty aseen kans­sa Lai­va­kan­kaan kou­lul­la.

Jää­lin kou­lul­ta ker­ro­taan, että tosia­sias­sa pie­net ala­luok­kien oppi­laat oli­vat löy­tä­neet kou­lun lähel­tä leik­kia­seen, jon­ka he oli­vat anta­neet opet­ta­jal­le, eikä asi­aan lii­ty sen enem­pää dra­ma­tiik­kaa. Leik­kia­set­ta ei ole näh­ty kenen­kään hal­lus­sa, eikä sil­lä ole uhkail­tu ketään. Ei ole myös­kään tie­dos­sa, kenen leik­kia­sees­ta on kyse.