Kuusa­mon­tien nok­ka­ko­la­ris­sa louk­kaan­tui nel­jä henkilöä

Kuusa­mon­tiel­lä Hon­ki­maan koh­dal­la Kii­min­gis­sä sat­tui tänään klo 11.28 hen­ki­lö­au­ton ja asun­toau­ton väli­nen nok­ka­ko­la­ri. Oulun suun­nas­ta tul­leen hen­ki­lö­au­ton epäil­lään ajau­tu­neen Kuusa­mon suun­nas­ta tul­leen asun­toau­ton kais­tal­le, jon­ka joh­dos­ta tapah­tui nokkakolari. 

Onnet­to­muu­des­sa louk­kaan­tui nel­jä hen­ki­löä, jot­ka kaik­ki kul­je­tet­tiin ensi­hoi­don toi­mes­ta OYS:aan. Polii­si pyy­tää tapauk­sen näh­nei­tä hen­ki­löi­tä ilmoit­ta­maan havain­nois­taan polii­sin vih­je­nu­me­roon 0295 416 194. Lii­ken­ne pysäh­tyi onnet­to­muu­den vuoksi.