Kir­jas­to ja nuok­ka­ri avaa­vat väistötiloissa

Kirjasto ja isompien nuorisotila viettävät huomenna avajaisia väistötiloissa Kiimingin ABC:llä. (Arkistokuva: Milja Mustonen)

Kii­min­gin kir­jas­to ja nuok­ka­ri ovat tutul­la pai­kal­laan Syke-talos­sa sul­jet­tu­na tois­tai­sek­si käyn­nis­sä ole­van perus­kor­jauk­sen vuok­si. Pie­nem­pien nuok­ka­ri on toi­mi­nut syk­syn Kii­min­ki­joen koululla.

– Avaam­me kir­jas­ton ja isom­pien nuo­ri­so­ti­lan tors­tai­na suun­ni­tel­lus­ti 1.11. eli kir­jas­to ava­taan jo kel­lo 9 ja nuo­ri­so­ti­la kel­lo 16, ker­too itäi­sen alu­een kir­jas­to­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Kirs­ti Kasto.

Ava­jai­sis­sa on kah­vi­tar­joi­lu klo 14–17.