Kii­min­ki­päi­vät alkaa 5.8., lue koko ohjel­ma Kiiminki-lehdestä

Kiiminkipäivät alkavat viikon kuluttua.

Kii­min­ki­päi­vät alkaa per­jan­tai­na 5.8. Kii­min­gin Yrit­tä­jien Kii­min­ki-leh­ti kes­kit­tyy tuo­rees­sa nume­ros­saan ker­to­maan tapah­tu­mas­ta. Leh­des­tä löy­tyy myös päi­vien tark­ka ohjel­ma. Leh­ti on luet­ta­vis­sa klik­kaa­mal­la täs­tä.