Kau­ko­läm­pö­kes­kuk­ses­sa tuli­pa­lo Kuivaniemellä

Kui­va­nie­mes­sä Hyl­je­tiel­lä oli tänään kau­ko­läm­pö­kes­kuk­ses­sa tuli­pa­lo. Palo oli saa­nut toden­nä­köi­sem­min alkun­sa tuh­kan­pois­to­jär­jes­tel­män läpi­vien­nin pet­tä­mi­ses­tä. Palo levi­si ulko­sei­nän raken­tei­siin. Palo on sam­mu­tet­tu ja jäl­ki­rai­vaus­työt ovat käyn­nis­sä. Hen­ki­lö­va­hin­ko­ja ei syntynyt.