Iiläis­tä nuor­ta hae­taan kan­sain­vä­li­seen video­tuo­tan­toon

Iin Mic­ro­po­lik­sel­la on juu­ri täl­lä het­kel­lä meneil­lään eri­koi­nen haku. Mic­ro­po­lis nimit­täin hakee tänään per­jan­tai­na 18.9. klo 15 men­nes­sä iiläis­tä ilmas­toak­tii­vis­ta nuor­ta mukaan ame­rik­ka­lais­näyt­te­li­jä Ange­li­na Jolien You­Tu­be-tuo­tan­toon. Ilmoit­tau­tua pitäi­si klo 15 men­nes­sä ja tuo­tan­to­yh­tiön haas­tat­te­lut ovat jo lau­an­tai­na. Ilmas­toai­hei­seen tuo­tan­toon vali­taan mukaan yksi iiläis­nuo­ri.

Tie­dot ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta löy­ty­vät täs­tä:

Haus­sa iiläi­nen nuo­ri video­tuo­tan­toon