Hau­ki­pu­taan tilaa­jien ti 14.1. Ran­ta­poh­jat jae­taan myö­häs­sä, näköis­leh­ti auki

Ran­ta­poh­jan hau­ki­pu­taa­lais­ten tilaa­jien tiis­tain 14.1. leh­det jae­taan taval­lis­ta myö­hem­min. On mah­dol­lis­ta, että jake­lu siir­tyy koko­naan seu­raa­val­le päi­väl­le. Kyse on sii­tä, että pai­kal­li­sel­le jake­lu­yri­tyk­sel­le tar­koi­tet­tu­ja Ran­ta­poh­jia ei löy­ty­nyt vii­me yönä Pos­ti­kes­kuk­ses­ta Oulus­ta. Asi­aa sel­vi­tel­lään par­hail­laan.

Ran­ta­poh­ja on avan­nut tapah­tu­neen vuok­si näköis­leh­ten­sä osoit­tees­sa www.rantapohja.fi kaik­kien luet­ta­vak­si.

Pahoit­te­lem­me meis­tä riip­pu­ma­ton­ta ongel­maa.
Pek­ka Kevä­jär­vi
pää­toi­mit­ta­ja
Ran­ta­poh­ja