Pos­ti löy­si hau­ki­pu­taa­lais­ten tilaa­jien 14.1. Ran­ta­poh­jat, jake­lu käyn­tiin, näköis­leh­ti auki

Tiis­tain 14.1. Ran­ta­poh­jan hau­ki­pu­taa­lais­ten tilaa­jien leh­det ovat löy­ty­neet Oulun Pos­ti­kes­kuk­ses­ta ja nii­den jake­lu saa­daan käyn­tiin tänään. On mah­dol­lis­ta, että osa leh­dis­tä kye­tään jaka­maan vas­ta huo­mi­sen aika­na.

Jake­lun vii­väs­ty­mi­sen syy on sii­nä, että pai­kal­li­sel­le jake­lu­yri­tyk­sel­le tar­koi­tet­tu­ja Ran­ta­poh­jia ei löy­ty­nyt vii­me yönä Pos­ti­kes­kuk­ses­ta Oulus­ta.

Ran­ta­poh­ja on avan­nut tapah­tu­neen vuok­si näköis­leh­ten­sä osoit­tees­sa www.rantapohja.fi kaik­kien luet­ta­vak­si.

Pahoit­te­lem­me meis­tä riip­pu­ma­ton­ta ongel­maa.

Pek­ka Kevä­jär­vi
pää­toi­mit­ta­ja
Ran­ta­poh­ja