Asu­ka­sil­las­sa tie­toa kut­su­lii­ken­ne­pi­lo­tis­ta

Kel­lo-Kivi­nie­men asu­ka­sil­las­sa maa­nan­tai­na 19.11. saa­daan tie­toa uudes­ta kut­su­lii­ken­ne­pi­lo­tis­ta. Kysees­sä on jouk­ko­lii­ken­teen kokei­lu, jos­sa kyy­ti tila­taan tar­ve­koh­tai­ses­ti mobii­li­so­vel­luk­sel­la. Lii­ken­nöin­ti käyn­nis­tyy 19.11.

Asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään kel­lo 17–19 Kivi­nie­men kou­lun luo­kis­sa B107 ja B108. Pai­kal­la on jouk­ko­lii­ken­ne­pääl­lik­kö Edwin ´t Lamt.
Lii­ken­nöin­nin kokei­lua­lu­ee­na on Kivi­nie­men, Kel­lon kes­kuk­sen, Hau­ki­pu­taan­tien var­ren ja Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan alu­eet. Lii­ken­nöin­ti pal­ve­lee sisäis­tä lii­ken­net­tä ja lii­tyn­tä­lii­ken­net­tä esi­mer­kik­si bus­si­py­sä­keil­le.

Asu­ka­sil­las­sa kes­kus­tel­laan myös Kel­lon asukastuvan/olohuoneen tilan­tees­ta ja tule­vai­suu­des­ta, jois­ta ker­too asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Mika Huus­ko.
Sama­na ilta­na van­hem­pain­toi­mi­kun­ta jär­jes­tää koko per­heen lau­ta­pe­li- ja satuil­lan. Van­hem­mat luke­vat satu­ja ääneen lap­sil­le ja pelaa­vat lau­ta­pe­le­jä las­ten kans­sa.

Kel­lon kir­jas­tos­sa päi­vys­tää kel­lo 10–17.30 digi­talk­ka­ri, jol­ta voi kysyä neu­vo­ja digi­lait­tei­den käy­tös­sä ja kir­jas­ton e-aineis­ton käy­tös­tä.