Yli-Iin 90-vuo­tias kirk­ko on huo­lel­la vaa­lit­tu – Lasi­maa­lauk­set ja huo­vu­te­tut kirk­ko­teks­tii­lit tuo­vat kirk­koon läm­min­tä tunnelmaa

Kun Yli-Iin kirk­ko vihit­tiin käyt­töön­sä 10.7.1932, ker­ro­taan liik­keel­lä olleen perä­ti 1 500 yli-iiläis­tä. Kirk­ko oli täyn­nä väkeä, samoin kir­kon ympä­ris­tö. Kävi­jöi­tä riit­ti myös uudel­le hau­taus­maal­le, joka otet­tiin käyt­töön samal­la päivämäärällä. 

Lue lisääRAHAPELIEN TULOKSIA

Viik­ko 26 Lot­to: 19, 20, 22, 32, 35, 36, 39. Lisä­nu­me­ro: 4. Plus­nu­me­ro: 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 14 000…
Suo­suk­set ja Siipiviikate

Kuu­kau­den esi­nee­nä ovat suk­sien tapai­set kul­ku­vä­li­neet, joi­ta käy­tet­tiin mui­noin hei­nän­kor­juus­sa upot­ta­val­la suol­la. Nyt esi­tel­tä­vät suk­set on veis­tet­ty yhdes­tä käy­rään kasvaneesta…