Ter­veys ja arvot tär­kei­tä yrittäjille

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jis­sä toteu­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa Yrit­tä­jän hyvin­voin­ti­ky­se­ly maa­lis­kuus­sa 2022. Kyse­ly suun­nat­tiin ensi­si­jai­ses­ti tut­ki­mus­lu­van anta­neil­le Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien jäse­ny­rit­tä­jil­le ja sii­hen vas­ta­si 149 yrit­tä­jää. Vas­taa­jis­ta 48 % toi­mii yksi­ny­rit­tä­ji­nä ja loput ovat työl­lis­tä­viä yri­tyk­siä. Kyse­lyl­lä halut­tiin sel­vit­tää yrit­tä­jien hyvin­voin­nil­le ja jak­sa­mi­sel­le kriit­ti­siä ja tär­kei­tä asioita.

Lue lisää