Päät­tä­jäl­tä: Hyvin­voin­tia vai masennusta?

WHO:n (Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö) mukaan masen­nus oli vuon­na 1990 maa­il­man­laa­jui­ses­ti nel­jän­nek­si mer­kit­tä­vin ihmi­sen ter­vey­teen koh­dis­tu­va uhka. Vuon­na 2000 se oli kol­man­nek­si tär­kein, ja vuon­na 2017 se oli nous­sut jo tär­keim­mäk­si ihmi­sen ter­veyt­tä uhkaa­vak­si teki­jäk­si ohi min­kään yksit­täi­sen somaat­ti­sen (fyy­si­sen) sairauden.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Kär­pät kyn­tää, vaik­ka nimi­lis­ta yli­ver­tai­nen Lii­gaan! Mikä vaivaa…haluttomuus, tah­to?! Haju­ton­ta, väri­tön­tä, mau­ton­ta viihdettä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mikä kii­re Ollinkorpi-päätöksellä?

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­va on lähiai­koi­na Iin kun­nan­val­tuus­ton käsit­te­lys­sä. Kun­nan­hal­li­tus on esit­tä­nyt kaa­van ja uuden tuu­li­voi­ma­puis­ton hyväk­sy­mis­tä. Olli­kor­peen on tulos­sa ”vain” 10 tuulivoimalaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus