Kou­lu­lai­set löy­si­vät aseen puis­tos­ta kes­kel­lä Hau­ki­pu­das­ta – “Lap­set toi­mi­vat esimerkillisesti”

Vii­me kes­ki­viik­ko­na kou­lu­lais­ryh­mä löy­si Hau­ki­pu­taan K‑Supermarketin taka­na sijait­se­van puis­toa­lu­een maas­tos­ta käsia­seen. Aseen lähet­ty­vil­tä löy­tyi myös pat­ruu­noi­ta sekä pie­ni mää­rä huu­mausai­neek­si luo­ki­tel­ta­via lääketabletteja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Onni­kal­la marjastamaan

Ran­ta­poh­jas­ta 18.11.1971: Äiti opet­ti aino­kai­sel­le pojal­le, jol­la oli ikää 2 vuot­ta, kii­tos-sanan. Hän antoi suklaa­ta ja kysyi sit­ten, miten sano­taan, kun saa­daan jotain hyvää, johon pik­ki-Timo vas­ta­si, että ois­ko äiti hyvä ja antai­si lisää. E.H.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus