Arka­dias­sa näkee myös eri­koi­sem­pia eläimiä

Simon Maks­nie­mes­sä sijait­se­vas­sa Kotie­läin­puis­to Arka­dias­sa käy kuhi­na. Vie­rai­li­joi­ta tulee sato­jen, jopa tuhan­sien kilo­met­rien pääs­tä ja kau­kaa ulko­mail­ta saak­ka koke­maan sen, mikä tekee Arka­dias­ta niin eri­tyi­sen. Nimit­täin tai­an­omai­sen ilon ja onnen tunteen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Van­ha Hami­na on Iin helmi

Van­ha Hami­na on omaa luok­kaan­sa ole­va pie­ni maa­il­ma, jos­sa on etu­ka­tu ja taka­ka­tu. Hami­nas­ta ker­ro­taan tari­noi­ta his­to­ri­aa muis­tel­len, kuin­ka siel­lä lai­vat­kin ran­tau­tui­vat joen ran­taan. Kylä alkoi laa­je­ta kes­kus­taan päin ja rin­ta­ma­mies­ta­lo­ja raken­net­tiin kylä­tei­den var­sil­le. Nelos­tie­kin kul­ki mut­ki­tel­len pik­ku­ky­lien Oja­ky­län, Ase­ma­ky­län ja Poh­jois-Iin kaut­ta koh­ti pohjoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kor­jaus

Ran­ta­poh­jas­sa uuti­soi­tiin tiis­tai­na Ala­kos­ken kutuso­ra­kois­ta. Jutus­sa Eco­Ri­ver Oy:n edus­ta­jan nimi oli vää­rin kir­joi­tet­tu. Hen­ki­lön oikea nimi on Timo Poh­ja­mo, ei…Vede­na­lais­ta luon­toa kar­toi­te­taan Perämerellä

Perä­me­ren ran­nik­koa­luei­den luon­non moni­muo­toi­suut­ta ovat kat­sas­ta­neet kesä­kau­den aika­na kirk­kaan­vä­ri­sis­tä haa­la­reis­ta tun­nis­tet­ta­vat kar­toit­ta­jat. Tut­ki­mus­ta teh­dään Oulun seu­dul­la Limin­gan­lah­den, Oulun­sa­lon, Hai­luo­don ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hau­pan nai­sil­le tap­pio Tampereella

Hau­Pan nai­set mat­kus­ti­vat vii­me sun­nun­tai­na vie­ras­pe­liin Ilves/2:n vas­tus­ta­jak­si ja har­mit­ta­vas­ti pis­teet jäi­vät Tam­pe­reel­le. Otte­lu päät­tyi Ilves/2:n 3–0 voittoon.