Hui­lin­ki on nyt Kah­vi­la Iin Wan­ha Hamina

Hui­lin­gin kah­vi­la Iin van­has­sa Hami­nas­sa on jäl­leen avau­tu­nut, mut­ta nyt nimel­lä Kah­vi­la Iin Wan­ha Hami­na. Kah­vi­lan uute­na yrit­tä­jä­nä on aloit­ta­nut Go Arc­tic Oy. Yhtiön lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Sipe Åqvist ker­too, että he tutus­tui­vat Iihin Ilmas­toA­ree­nan tuo­tan­to­teh­tä­vien kautta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sau­na­hö­pe­rö myyn­ti­mies tart­tuu mie­lel­lään yhteis­ten asioi­den hoitamiseen

Monet tun­te­vat Lau­ri Kaup­pi­lan tie­to­tek­niik­ka-alan myyn­ti­mie­he­nä ja yhteis­ten asioi­den hoi­ta­ja­na kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa tai yhdis­tyk­sis­sä. Jot­kut tun­te­vat myös hänen vieh­ty­myk­sen­sä sau­noi­hin. Kaup­pi­la sanoo­kin ole­van­sa sau­na­hö­pe­rö, jol­la on yhtä vail­le koh­tuul­li­nen mää­rä saunoja.

– Arto Paa­si­lin­na on sano­nut, että seit­se­män sau­naa on koh­tuul­li­nen mää­rä. Minul­la ei ole vie­lä seit­se­mää, mut­ta yhdel­le oli­si vie­lä tarve. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTari­nat ja perin­ne­tie­don keruu tem­pai­si­vat mukaansa

Kou­luai­koi­naan Jar­mo Ala­siu­rua inho­si esi­tel­mien pitä­mis­tä ja ainei­den kir­joit­ta­mis­ta. Mis­tä lie joh­tu­nut, mut­ta nyt hän kir­joit­taa kir­jo­ja ja ker­too perin­neil­lois­sa Iijo­ki­var­ren his­to­rias­ta ja naut­tii sitä enem­män, mitä suu­rem­pi on kuulijakunta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lau­an­tai­na viih­dyt­tiin Yli-Iin Pitä­jä­päi­vil­lä – kat­so kesäi­nen kuva­gal­le­ria tapah­tu­mas­ta täältä

Lau­an­tai­na Yli-Iin tori ja sen ympä­ris­tö täyt­tyi iloi­sis­ta kylä­läi­sis­tä, kun Yli-Iin perin­tei­set Pitä­jä­päi­vät start­ta­si­vat aamu­kym­me­nel­tä. Kesäi­nen ja aurin­koi­nen sää hou­kut­te­li Pitä­jä­päi­vil­le pal­jon kävi­jöi­tä, ja sekä myyn­ti­ko­juil­la että Myl­lyn ympä­ris­tön kah­vio- ja ruo­ka­ko­juil­la kävi koko ajan kaup­pa. Eten­kin Myl­lyn piha­pii­ris­sä sijain­nut viet­na­mi­lai­sen ruo­an koju kerä­si väkeä jonok­si asti.


Alek­si Karei­nen käve­lee Han­gos­ta Nuorgamiin

Kes­ki­viik­ko­aa­mu­na van­taa­lai­nen Alek­si Karei­nen heräi­lee tel­tas­ta Hau­ki­pu­taan­tien var­res­ta. Hän on yöpy­nyt Hau­ki­pu­taal­la kävel­ty­ään sin­ne Oulus­ta tiis­tai-illan aikana. 

– Olin aika yllät­ty­nyt sii­tä, että mel­kein­pä koko alue käve­ly­mat­ka­ni var­rel­la Oulus­ta tän­ne oli asut­tua. Minul­la oli mie­li­ku­va pik­ku­ky­läs­tä, mut­ta tämä­hän on ihan elin­voi­mais­ta seu­tua, Karei­nen pohtii.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEU-uima­ran­noil­la hyvä­laa­tui­set uimavedet

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi on otta­nut 5.7.2021 uima­ve­si­näyt­teet kai­kil­ta Oulun seu­dun yhdek­säl­tä EU–uimarannalta. Kaik­kien tut­kit­tu­jen uima­ran­to­jen veden­laa­tu täyt­ti uima­ve­del­le ase­te­tut laa­tu­vaa­ti­muk­set. EU-uima­ran­noil­la ei havait­tu sini­le­vää näytteenottohetkellä.