EU-uima­ran­noil­la hyvä­laa­tui­set uimavedet

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi on otta­nut 5.7.2021 uima­ve­si­näyt­teet kai­kil­ta Oulun seu­dun yhdek­säl­tä EU–uimarannalta. Kaik­kien tut­kit­tu­jen uima­ran­to­jen veden­laa­tu täyt­ti uima­ve­del­le ase­te­tut laa­tu­vaa­ti­muk­set. EU-uima­ran­noil­la ei havait­tu sini­le­vää näytteenottohetkellä.Voi­daan hyvin: Elä­män nälkä

Tää nii­tä aamu­ja on kun en tie­dä / Kan­nat­taa­ko nous­ta vai jää­dä / Vetää peit­to yli pään / Ja hau­tau­tua alle kivi­sen kuo­ren… (Pave Maijanen). 


Illin­juok­sut 2021: Tutut naa­mat Illin kärjessä

Illin kir­kon­penk­ki­väel­lä riit­ti pari­kin tai­vas­te­lun aihet­ta hel­tei­ses­sä illas­sa. Ihi­me­tel­tiin oulu­lai­sen lii­to­kiek­ko­po­ru­kan per­soo­nal­lis­ta tapaa park­kee­ra­ta kaa­ro­jaan tiel­le poi­kit­tain. Ouvok­sut­taa­han se, kun ei ole tot­tu­nut vie­lä isoi­hin tapah­tu­miin kuten Iil­lin­juok­sui­hin, jois­sa saat­ta­pi olla tungosta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nai­nen huk­kui Haukiputaalla

Kii­min­ki­jo­keen huk­kui 69-vuo­­tias nai­nen sun­­nun­­tai-ilta­­na. Oulun polii­si sai teh­tä­vän kel­lo 20.30 Hau­ki­pu­taan Puu­pe­rän alu­eel­le, mis­tä nai­nen oli kadon­nut. Polii­si­par­tioi­den etsinnöissä…


Hau­Pan nai­set jäi­vät jäl­leen pis­teit­tä kotikentällään

Hau­Pan nai­set kär­si­vät vii­kon­lo­pun kotiot­te­lus­saan har­mit­ta­van 1–4 tap­pion nur­mi­jär­ve­läis­tä NJS:ää vas­taan. Täl­lä het­kel­lä Hau­Pa on nais­ten ykkö­ses­sä yhdek­sän pela­tun otte­lun jäl­keen toi­sek­si vii­mei­se­nä, pis­te­ti­lil­lään vii­si pistettä.