Teks­ta­rit

Lii­ken­ne­va­lis­tus­ta Jää­lis­sä. Kak­si tant­taa käve­lee rin­nak­kain kes­kel­lä ajo­tie­tä iso­jen koi­rien kans­sa. Pyö­räi­li­jät ohit­ta­vat tämän yli­le­veän kul­je­tuk­sen lähes ojan kaut­ta. Tantat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Susia on liikaa

Sudet ovat aiheut­ta­neet jäl­leen mer­kit­tä­viä vahin­ko­ja kotie­läi­mil­le ja met­säs­tys­koi­ril­le kulu­neen kesän ja syk­syn aika­na. Pel­käs­tään loka­kuun aika­na sudet hyök­kä­si­vät ainakin…Maa­il­man ympä­ri lukemalla

On ole­mas­sa aina­kin kol­me eri­lais­ta luki­ja­tyyp­piä. Ensim­mäi­nen niis­tä on ihmi­nen, joka lukee pal­jon, pitää nenän­sä tiu­kas­ti kiin­ni kir­jois­sa aina kun…


Hau­ki­pu­das­ta yläil­mois­ta käsin

Hau­­ki­­pu­­das-seu­­ra on saa­nut Koti­seu­tu­lii­ton myön­tä­män 3000 euron apu­ra­han hank­kee­seen “Koti­seu­tu yläil­mois­ta käsin”. Kysees­sä on koti­seu­dun doku­men­toin­ti dro­ne­vi­deoi­den avul­la. Haki­joi­ta oli…